การขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิของธรรมชาติ

ประเทศปามานาออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติ (Rights of Nature)

 

ธุรกิจ

 

โดยให้การรับรองสิทธิของธรรมชาติในการดำรงอยู่ (Exist) การมีอยู่ (Persist) และการสร้างวงจรชีวิตขึ้นใหม่ (Regenerate life circle)
ประเทศปานามาถือเป็นประเทศล่าสุด ที่ได้ที่เข้าร่วมกับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศโคลัมเบีย นิวซีแลนด์ บังคลาเทศ เอกวาดอร์ บราซิลและเม็กซิโก ที่มีการเคลื่อนไหวและออกกฎหมายระดับชาติในการให้สิทธิและคุ้มครองธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน ต้นไม้ แม่น้ำ แนวปะการัง และภูเขา ให้มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับบุคคล

เนื่องจากประเทศปานามาเป็นหนึ่งใน 25 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก และมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สิทธิของธรรมชาติคืออะไร และเพราะเหตุใดประเทศปานามาและประเทศต่าง ๆ ข้างต้น จึงต้องให้การรับรองสิทธิของธรรมชาติไว้ในทางกฎหมาย

แนวคิดของสิทธิของธรรมชาติในทางกฎหมายมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยทฤษฎีในทางกฎหมายและหลักนิติศาสตร์ ได้อธิบายถึงสิทธิของธรรมชาติไว้ว่า

ธรรมชาติมีสิทธิมาแต่กำเนิด เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ บนโลกใบนี้รวมถึงมนุษย์ด้วย

กล่าวได้ว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >>  ค่าเงินบาทวันนี้ 4/10/65 เปิดที่ระดับ 37.80 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น