ครม.ตั้ง ‘เพชรรัตน์ สายทอง’ ผู้ตรวจฯ วธ.

ครม.ตั้ง ‘เพชรรัตน์ สายทอง’ ผู้ตรวจฯ วธ.

ครม.ตั้ง ‘เพชรรัตน์ สายทอง’ ผู้ตรวจฯ วธ.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติอนุมัติตามที่ วธ.เสนอแต่งตั้ง น.ส.เพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัด วธ.ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ วธ.เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.ตั้ง

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด วธ.เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ.และแผนปฏิบัติการ วธ.ที่มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และประชาชน” นายอิทธิพล กล่าว

อ่านข่าวการศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : กมว.ตั้งสอบสวนครูศิลปะกินเด็ก เตรียมเพิกถอนตั๋วครู