เช็กสัญญาณอันตราย เมื่อลูกเป็น “หนุ่มสาวก่อนวัย”

การที่ลูกเจริญเติบโตสมวัยเป็นเรื่องดี แต่หากลูกตกอยู่ในภาวะ “เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย”

อาจไม่ใช่เรื่องดีนัก หากลูกมีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควรเช่น เด็กหญิงมีไตเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี ร่วมกับมีประวัติสูงเร็ว หรือเด็กชายมีอัณฑะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปี มีขนรักแร้ หนวด หรือกลิ่นตัวร่วมด้วย นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนที่ควรรีบรักษา
พญ.อลิสา กุลปิยะ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย หรือสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) พบได้ในเด็กทั้งเพศหญิงและชาย โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8 – 20 เท่า โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกต เพราะมักมีความผิดปกติแอบแฝงอยู่เกิดจากมีฮอร์โมนเพศมากเกินไป โดยส่วนใหญ่เป็นความเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เกิดผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกาย คือ ฮอร์โมนเพศจะทำให้กระดูกโตเร็ว และหยุดการเจริญเติบโต สิ่งที่ตามมาคือ ระยะเวลาการเจริญเติบโตในวัยเด็กจะสั้นลงกว่าเด็กปกติจึงทำให้เตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กอาจรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างแตกต่างไปจากเพื่อนๆ วัยเดียวกัน อาจทำให้โดนล้อเลียนและมีพฤติกรรมแยกตัว ส่วนปัญหาด้านจิตใจในเด็กชาย เนื่องจากการเป็นหนุ่มก่อนวัยฮอร์โมนเพศชายจะสูงกว่าปกติ นำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง มีอารมณ์ทางเพศ วิธีตรวจวินิจฉัยคือ เมื่อสงสัยว่าเด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยให้รีบเข้ารับการตรวจร่างกายกับกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อในทันที

วิธีการสังเกต ว่าลูกเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือไม่
ร่างกายเด็กผู้ชาย (ก่อน 9 ขวบ) ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

อัณฑะและองคชาตโต
เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้
นมแตกพาน เสียงแหบห้าว
กล้ามเนื้อเป็นมัด สิว หน้ามัน มีกลิ่นตัว
ส่วนสูงเพิ่มเร็ว มีหนวด
ร่างกายเด็กผู้หญิง (ก่อน 9 ขวบ)

เต้านมโตขึ้น
เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้
รูปร่างเปลี่ยนไป เช่น เอวคอด สะโพกผาย
มีตกขาว มีประจำเดือน
สิวเริ่มขึ้น หน้ามัน มีกลิ่นตัว
ส่วนสูงเพิ่มเร็ว

ข่าวอื่นๆ น้องโต๋ หนูน้อย ป.4 ปั่นจักรยานขายน้ำ คิดเงินคล่องแคล่ว ขอแบ่งเบาภาระพ่อ-แม่