ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงิน 10,000 ล้านบาท จ่ายประกันรายได้ข้าว คาดเริ่ม 24 พ.ย. นี้

ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ เริ่มจ่ายเงินงวดแรก 24 พ.ย. นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน โดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการโอนเงินวันแรก สำหรับมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร